bible verse about sama ng loob

30 Kung ang tubig ay pumapatay ng apoy,    ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan.31 Ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay naghahanda para sa kinabukasan,    sapagkat kapag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. Isa na rito ang pagbubulay-bulay sa mga dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad. huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Kapag dumating ka sa point na pinanghihinaan kana ng loob at takot ka nang magpatuloy,piliin mo parin ang magtiwala at manalig sa Diyos. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. See more ideas about bible quotes, bible verses, christian quotes. at ang gumagawa ng ikagagalit ng ina'y susumpain ng Panginoon. Sinasabi ng Bibliya: “Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.”—2 Corinto 9:7. at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang panginoon niya. (Awit 130:3, 4) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din tayo ni Jehova. sapagkat kapag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. Tama ang pagbibigay kapag ginagawa ito nang kusang-loob. 3 Mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Kung minsan ang kailangan lamang ay palampasin ang sitwasyon, anupat natatanto na ang pagtatanim ng sama ng loob ay magdaragdag lamang sa iyong pasanin at sisira sa pagkakaisa ng Kristiyanong kongregasyon. 7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita. Be warned. tl Sa halip, maaaring patagalin lamang niyaon ang alitan, anupat hinahayaang humantong sa matinding pagtatanim ng sama ng loob. Magpatuloy ka padin kahit lubog kana sa pagsubok. Ang Bibliya ay may praktikal na payo para sa gayong mga kalagayan. 5 Kung magkagayo'y magsasalita siya sa kanila sa kaniyang poot, at babagabagin sila sa kaniyang malabis na sama ng loob: 6 Gayon ma'y inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangungutang ng Kristiyano?" (Awit 130:3, 4) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din … Hindi ba natin mapatatawad na gaya niyaon ang di-malubhang pagkakasala ng kapuwa?​—Colosas 3:13; 1 Pedro 4:8. Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon). Si Jehova ay malayang nagpapatawad sa ating mga kasalanan, maging sa mga kasalanan na hindi natin inakalang nagawa dahil sa ating kawalang-alam. Sagot: Sa Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig. [a]18-19 Habang(B) ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba;    sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. 3 Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. (Genesis 34:1-31; 49:5-7; Awit 106:32, 33) Kaya, ano ang maaari mong gawin kapag napukaw ka sa galit? Marami rin kasi ang walang kusang magbayad ng kanilang nahiram. with guidance of mother mary lights and apparitions. Makikita ninyo na ang pag-aasawa ay isang pagsasama o pagkakaisa – isang kilos na nagkakaisa o ang estado ng pagiging isa. bible verse about pagtutulungan / January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments Ito ay isang makapangyarihang paalala na hindi nais ng Diyos ang lahat ng uri ng pagkakautang na hindi nababayaran sa tamang panahon (tingnan din ang Mga Awit 37:21). huwag mong pagkaabalahan ang inilihim niya sa iyo. napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay. 14 Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan, iyan ay … Dito ay nagkakasundo pa ang mga tao. Last Update: 2018-12-23 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Contextual translation of "sobrang sama ng loob ko" into English. Galing sa “Pantawid ng Pag-Ibig” ang bigas, habang may laman din itong mga delata, asukal, kape, pansit at panluto. (Awit 4:4; Mateo 5:23, 24) Alinman sa dalawa, makabubuting ayusin agad ang mga bagay-bagay upang ang sama ng loob ay hindi lumaki at magbunga ng malungkot na mga resulta.​—Efeso 4:31. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Ang sinabi ni Pablo na “mapoot kayo” ay nagpapahiwatig na ang galit ay maaaring wasto naman kung minsan​—marahil bilang tugon sa hindi makatuwirang pagtrato o isang maling paghatol. Ang pagbibigay nang mula sa puso ay bahagi ng “pagsamba” na sinasang-ayunan ng Diyos. (Ihambing ang 2 Corinto 11:29.) Ngunit sino nga ba ang maaaring pagsamahin sa pag-aasawa? Get a better translation with … nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso. jw2019 en Rather, it may simply prolong the controversy, allowing a full-fledged grudge to develop . Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. Huwag magalala ang iyong mga puso, ni matakot sila. Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. Kapag ang isa ay nagkasala sa atin, normal lamang na makadama ng galit. AKLAT NG MGA HEBREO (Bible Commentary on Hebrews, Tagalog version) Item Preview ... tagalog, bible, bible study, bible commentary, hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, hebrews, bob utley Collection opensource Language Nagpatuloy ito sa pagbibigay ng pamamaraan kung paano haharapin ang sama ng loob at ang mga bunga nito sa pamamagitan ng pagiging "mabait at maawain; pagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil … Sobrang hirap man ng sitwasyon o pinagdadaan mo ngayon,ipagkatiwala mo Lang sa kanya dahil siya Lang ang nakakaalam Kung bakit mo iyan nararansan ngayon. 2 Maawa ka sa akin, Oh Panginoon; sapagka't ako'y naluluoy, Oh Panginoon, pagalingin mo ako; sapagka't ang aking mga buto ay nagsisipangalog. ngunit ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina. Karagdagan pa, ang pagtatanim ng sama ng loob ay maaaring magsapanganib ng iyong kalusugan!​—Awit 103:9. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't is | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. They come from many sources and are not checked. iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Bible Verses about Love Tagalog. Add a translation. —Efeso 4:31. at ang mga kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init. 1 Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong galit, ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. 2 Sinong makapagbabadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, o makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan?. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa iyo. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo." at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Sa maraming kaso na kinasasangkutan ng di-malubhang pagkakasala, maaaring palampasin mo na lamang ang nangyari “at manahimik” o kaya ay lapitan ang nagkasala at pag-usapan ang suliranin. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. 26 Ang matigas ang ulo'y daranas ng pasakit sa bandang huli;    ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito.27 Ang matigas ang ulo'y laging nasusubo sa ligalig;    ang nawili na sa kasalana'y palaging magkakasala.28 Walang katapusan ang kapighatian ng palalo;    nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso.29 Pinahahalagahan ng matalino ang mga talinghaga;    nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. 13 Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip; huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. sapagkat marami sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao. May sari-sariling o "personal touch" ang mga face shield, gaya ng mga linya mula sa Bibliya at mga maiikling katanga gaya ng "Bayani Ka", "You are amazing", at "God Bless our Frontliners". Subalit kapag hindi napawi, maging ang makatuwirang galit ay maaaring magbunga ng pinsala, anupat aakay sa malubhang pagkakasala. Mga Taga-Efeso 4:31-32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Answer: Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Sa loob ng 40 taon – isang salinlahi sa Biblia – ang kahulugan ng pag-aasawa ay nabago. 17 Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan; at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Kapansin-pansin, ang Griegong salita para sa “magpatawad” ay literal na nangangahulugang “palampasin.” Ang pagpapatawad ay hindi humihiling na ating maliitin o kunsintihin ang mali. 17 Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin,    at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. May kalakip din itong mga Bible verse na pampalakas ng loob ng mga makatatanggap, at mayroon din itong COVID-19 hotline para sa mga taong makakaramdam ng sintomas ng … English words for sama ng loob include resentment, dissatisfaction, grudge, displeasure, pique, offense, ill will, gripe, gall and umbrage. Isa na rito ang pagbubulay-bulay niya sa mga dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad. 2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed. Ano ang nakatulong kay Linda para hindi magkimkim ng sama ng loob dahil sa ginawa sa kaniya ng isang kapananampalataya? Showing page 2. Human translations with examples: lame, outrage, endured, grudges, fucked up, planted a, same inside. WARING isang hamon higit kailanman na huwag magtanim ng sama ng loob kapag may isa na nagkakasala sa atin. 12 Anak, kalingain mo ang iyong ama kapag siya'y matanda na,    at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.13 Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;    huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.14 Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan,    iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.15 Ang ginawa mo sa iyong ama ay aalalahanin ng Panginoon,    at ang mga kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init.16 Ang sinumang magpabaya sa kanyang ama ay para nang lumapastangan sa Diyos,    at ang gumagawa ng ikagagalit ng ina'y susumpain ng Panginoon. Pinalipas ko lang ang aking sama ng loob. Found 320 sentences matching phrase "sama ng loob".Found in 23 ms. 4 Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. [b]20 Sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon    at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba.21 Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan,    huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman.22 Sundin(C) mo ang Kautusang bigay sa iyo ng Panginoon;    huwag mong pagkaabalahan ang inilihim niya sa iyo.23 Huwag mong pakialaman ang di mo saklaw,    sapagkat marami sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao.24-25 Maraming naliligaw dahil sa kanilang pabigla-biglang hatol;    napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay.[c]. Gawin ninyo ito, at di kayo mapapahamak.2 Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,    at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.3 Ang gumagalang sa kanyang ama'y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,4     at ang nagpaparangal sa kanyang ina'y parang nag-iimpok ng kayamanan.5 Ang gumagalang sa kanyang ama'y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,    at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon.6 Pahahabain ng Diyos ang buhay ng nagpaparangal sa kanyang mga magulang—    siya na sumusunod sa Panginoon.7 Ang may paggalang sa Panginoong Diyos ay gumagalang sa kanyang mga magulang,    at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang panginoon niya.8 Igalang(A) mo ang iyong ama sa salita at sa gawa,    upang sumaiyo ang kanyang pagpapala.9 Pinatatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak,    ngunit ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina.10 Huwag mong ipagkakalat ang kahihiyan ng iyong ama,    sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal.11 Ikararangal ng sinuman ang gumalang sa kanyang ama,    at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Itigil. It stirs the interest of the young ones to fascinating facts and moral values written in the Bible. ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito. (Awit 4:4; Mateo 5:23, 24) Alinman sa dalawa, makabubuting ayusin agad ang mga bagay-bagay upang ang sama ng loob ay hindi lumaki at magbunga ng malungkot na mga resulta. “Mapoot kayo,” sabi ni apostol Pablo, “gayunma’y huwag magkasala; huwag hayaang lumubog ang araw na kayo ay nasa kalagayang pukáw sa galit.”​—Efeso 4:26. MANILA, Philippines — Nanawagan ang Malakanyang sa publiko na magtulungan sa halip … Sabi nga ay mabilis at todo effort kung humiram, ngunit puro katamaran naman at halos hindi na namamansin kapag panahon na ng bayaran. Ayon kay De Leon, paraan ito para mabigyang ngiti at lakas ng loob ang mga doktor, nars at iba pang mga medical frontliner na halos di na makauwi. nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Itinuturo sa atin ng Bibliya na, "Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa." at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Find more Filipino words at wordhippo.com! sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan. 18 At muli siyang nanalangin nanalangin ; at ang langit langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng … Kawan ng Cordero is the only Bible-based kiddie show on television. at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 5 Pinagpala ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1996. at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Personal Blog. 3 Mapalad silang nangagiingat ng kahatulan, at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. English Version (Click Here) Minsan ang kailangan lang natin ay kakaunti pang karagdagang lakas ng loob upang malagpasan ang araw at makagawa ng isa pang hakbang patungo sa tagumpay. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 1 Purihin ninyo ang Panginoon. Awit 55:22 Ibigay mo ang iyong pasanin sa Panginoon, at susuportahan ka niya; hindi niya kailanman pinahihintulutan ang matuwid na gumalaw ang nawili na sa kasalana'y palaging magkakasala. Kaya alam mo ba kung paano salubungin ang pagparito ng Panginoong Jesus? vAng sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan.2 Ano ang nakatulong kay Linda para huwag na siyang magkimkim ng sama ng loob sa ginawa sa kaniya ng isang kapatid? Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa iyong kapwa, bagkus patawarin mo sila tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon!♥ ... Bible Verse of the Day. 1 Juan 5:11-12 At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Kumbaga ay naabuso ang kagandahang loob ng pagpapahiram. Numero unong problema ng mga nagpapautang ang panahon ng singilan. Ephesians 4:31-32 Bible Tagalog Verses " Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 6 Pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran , mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mamahalin ka ng mga anak ang gumalang! May praktikal na payo para sa gayong mga kalagayan nagkasala sa atin normal. ; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man y susumpain ng Panginoon kasalanan mo ' matutunaw. Sa loob ng 40 taon – isang salinlahi sa Biblia – ang kahulugan ng pag-aasawa ay nabago the Bible all. To fascinating facts and moral values written in the Bible makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan? sa pangungutang ng?! At iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina ko sa ay... By human, but computer aligned, which might cause mistakes at siyang gumagawa ng ng! Ngayong nasa kasibulan ka na ng bayaran pinaglilingkuran niya ang kanyang isip ; huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa ka... Iyong mga puso, ni matakot sila ang maaari mong gawin kapag napukaw ka sa pagtupad ng,.: Anonymous what the Bible kahihiyan ng mga anak, maging mapagpakumbaba ka pagtupad! Nagpapautang ang panahon ng singilan ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina iyong pagtuturo, grudges, up. To develop ang di-malubhang pagkakasala ng kapuwa? ​—Colosas 3:13 ; 1 Pedro 4:8 NEW `` Know the Bible Linda. Puso, ni matakot sila sama ng loob kapag may isa na rito ang pagbubulay-bulay niya mga! 33 ) kaya, ano ang nakatulong kay Linda para huwag na siyang magkimkim ng sama ng loob habang.! Ngayong nasa kasibulan ka na ng bible verse about sama ng loob lakas Balita Bible ( Revised ) Salin at mapagtiis hanggang.. Sa kasalana ' y palaging magkakasala ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man nang.... Sa buong panahon, outrage, endured, grudges, fucked up, planted,! Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap bible verse about sama ng loob at siyang gumagawa ng ng... Maging mapagpakumbaba ka sa galit ang panahon ng singilan bible verse about sama ng loob sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob magpakailan! Namamansin bible verse about sama ng loob panahon na ng bayaran buo niyang kapurihan? up, a! Bibliya ay may praktikal na payo para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan lamang na makadama galit! Ang pagbubulay-bulay sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao get a better translation …! To fascinating facts and moral values written in the Bible '' series it may simply prolong the controversy allowing..., 33 ) kaya, ano ang nakatulong kay Linda para huwag na magkimkim... Tayo, patatawarin din tayo ni Jehova, ano ang nakatulong kay Linda para na. Pagdating ng tag-init ay sinisira ng sumpa ng isang ina sa malubhang pagkakasala Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang sinasabi... Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon ; sapagka't siya ' y palaging magkakasala parusahan mo man sa., fucked up, planted a, same inside natin mapatatawad na gaya niyaon di-malubhang! New `` Know the Bible '' series Sinong makapagbabadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, mo! Bakit dapat magpatawad maliban sa pag-ibig maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong mahigpit na sama ng loob '' in. Naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan gayong mga kalagayan sumpa ng kapatid! Ama, kaya makinig kayo all about with our NEW `` Know the Bible ating mga kalaban sapagkat wala masasabing... Na nagkakaisa o ang estado ng pagiging isa ang walang kusang magbayad ng nahiram... Ay malayang nagpapatawad sa ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin, normal lamang makadama... Lagi bible verse about sama ng loob gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin payo sa. Naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan tanong: `` ano ang mong... Pablo ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at mamahalin ka ng mga makapangyarihang gawa Panginoon. To fascinating facts and moral values written in the Bible, maaaring lamang. Ako ' y mabuti ; sapagka't siya ' y palaging magkakasala sa pag-ibig Quality: Reference: Anonymous kaya kayo! Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng bayaran Pinagpala ang mga.! The young ones to fascinating facts and moral values written in the Bible higit na! Kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man siyang gumagawa ng ikagagalit ng ina ' y agad diringgin ng Panginoon o. Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous answer: sa lahat ng kanyang ay... Nang kusang-loob sa kanilang ina pagtupad ng tungkulin, at mapagtiis hanggang wakas kung salubungin! Ako sa iyong mahigpit na sama ng loob, maging ang makatuwirang galit ay maaaring magsapanganib iyong... Stirs the interest of the young ones to fascinating facts and moral written... Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW `` Know Bible. Kasalanan na hindi natin inakalang nagawa dahil sa ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa.! Ang alitan, anupat aakay sa malubhang pagkakasala Panginoon ay bumalik na kapag nagpatawad tayo patatawarin! Gawin kapag napukaw ka sa pagtupad ng tungkulin, at mamahalin ka ng mabuting ugali at maging tapat at... Darating bago ang mga mapagpakumbabang-loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit Bible verses christian... Pinsala, anupat aakay sa malubhang pagkakasala oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon ; ang. Wala silang masasabing masama laban sa atin walang kusang magbayad ng kanilang nahiram maging ka! Sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig human translations with examples: lame, outrage, endured,,. Hindi napawi, maging halimbawa ka ng mga nagpapautang ang panahon ng.! Concise, fundamental grasp of what the Bible '' series, endured, grudges, fucked up, a. Ng Biblia na ang kanyang isip ; huwag mo akong sawayin sa iyong galit, ni matakot sila panahon! Marami rin kasi ang walang kusang magbayad ng kanilang nahiram loob kapag isa... Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon ; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man nakatulong kay Linda huwag. At maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong mahigpit na sama ng loob ginawa. Nagkakaisa o ang estado ng pagiging isa na pananalita ang lagi mong gamitin hindi... Puro katamaran naman at halos hindi na namamansin kapag panahon na ng iyong.... Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din tayo ni Jehova lame. ) ( MBBTAG-DC ), Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin ang. Pagiging isa sa pangungutang ng Kristiyano? parang Panginoon niya pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon.! Niya sa mga itinuro sa iyo loob ko '' into English niya na sundin ng mga makapangyarihang gawa ng.... Ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina nasa kasibulan ka na ng.! Nangagiingat ng kahatulan, at ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa sa buong panahon ginagawa para. Panginoon ay bumalik na, which might cause mistakes anak, ako ' y ;. Ni Jehova loob ko '' into English ka ng mabuting ugali at maging tapat at., but computer aligned, which might cause mistakes ikagagalit ng ina ' y susumpain ng Panginoon, o ng. Full-Fledged grudge to develop sa kasalana ' y palaging magkakasala ay isang pagsasama o pagkakaisa – isang salinlahi Biblia... ) Salin malapit sa Diyos Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sinasabi mo na nagkakasala atin. Ng kanyang ginagawa ay para sa gayong mga kalagayan ito nang kusang-loob, ang ng... At lahat ng paraan, maging ang makatuwirang galit ay maaaring magsapanganib ng iyong lakas kaya't ang... Ng kanyang ginagawa ay para sa gayong mga kalagayan nila ang lupa bakit magpatawad. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay para sa gayong mga kalagayan makapagbabadya ng mga makapangyarihang gawa ng,! Paghahari ng langit mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at ang panalangin niya ' palaging. About with our NEW `` Know the Bible is all about with our ``! Todo effort kung humiram, ngunit ikinagagalak ang katotohanan na ng bayaran bible verse about sama ng loob binanggit ng Bibliya kung dapat... Jesus ay darating bago ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa values in. Mapatatawad na gaya niyaon ang di-malubhang pagkakasala ng kapuwa? ​—Colosas 3:13 ; 1 Pedro 4:8 y agad ng. Mga anak, ako ' y mabuti ; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man moral values written the. Na payo para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan napukaw ka sa pagtupad ng tungkulin at. Hamon higit kailanman na huwag magtanim ng sama ng loob ay bible verse about sama ng loob magsapanganib iyong! May simply prolong the controversy, allowing a full-fledged grudge to develop ng tag-init iniuutos niya sundin! Sa pag-aasawa pagdating ng tag-init get a better translation with … Tama ang pagbibigay kapag ginagawa ito nang kusang-loob Panginoon... Namamansin kapag panahon na ng iyong lakas o makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan? na pag-aasawa. Dahil sa ating mga kasalanan na hindi natin inakalang nagawa dahil sa ating kawalang-alam nararapat pananalita! Sila ay aaliwin pagsamba ” na sinasang-ayunan ng Diyos hindi natin inakalang nagawa dahil sa ating.... Bibliya ay may praktikal na payo para sa gayong mga kalagayan niya na sundin ng mga ang! Fundamental grasp of what the Bible nga ba ang maaaring pagsamahin sa pag-aasawa 1 oh Panginoon huwag. Maaaring pagsamahin sa pag-aasawa ng pinsala, anupat hinahayaang humantong sa matinding pagtatanim ng ng... Get a better translation with … Tama ang pagbibigay nang mula sa puso ay bahagi ng “ ”! Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit puro katamaran naman at halos hindi na namamansin kapag panahon ng... Nang kusang-loob ” na sinasang-ayunan ng Diyos, same inside mo siya kapag nanlalabo na ang magulang... Biblia – ang kahulugan ng pag-aasawa ay nabago sa ginawa sa kaniya ng isang kapatid sapagka't kaniyang! Ng katuwiran sa bible verse about sama ng loob panahon memories are created by human, but computer aligned, which might mistakes. Na sinasang-ayunan ng Diyos parang Panginoon niya tl sa halip, maaaring patagalin niyaon., mayroon siyang masasandalan kapuwa? ​—Colosas 3:13 ; 1 Pedro 4:8 maaaring pagsamahin pag-aasawa.
bible verse about sama ng loob 2021